Despre SPERO

Managementul dezastrelor implică activități de organizare și gestionare a resurselor și responsabilităților ce urmăresc minimizarea pierderilor umane și materiale. Nevoia de informații solide, în timp cvasi-real, pentru a sprijini intervenția autorităților, coordona activitățile umanitare și a înlătura amenințările la adresa securității civililor impune folosirea și analiza datelor satelitare și multi-sursă, precum și metode de cartografiere rapidă. Obiectivul general al proiectului SPERO – “Tehnologii spațiale în managementul dezastrelor și crizelor majore, manifestate la nivel local, național și regional” este crearea unei platforme suport de management al situațiilor de urgență generate de dezastre naturale, accidente industriale, situații de criză umanitare sau fenomene extreme atmosferice și spațiale.

Proiectul se axează pe realizarea unei baze de date geo-spațiale complexe, a instrumentelor de vizualizare, procesare și analiză a acestora; inventarierea zonelor de risc și a mijloacelor existente și necesare pentru managementul dezastrelor și crizelor majore; analiza integrată a situației la nivel local, național și regional; facilitarea accesului la aceste resurse informaționale a structurilor cu atribuții în prevenirea crizelor majore și intervenția la dezastre; fundamentarea politicilor și inițiativelor naționale și regionale în domeniu; integrarea și valorificarea expertizei naționale din domenii suport ca științele geo-spațiale, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecție, astrofizica, procesare date optice și video, securitate și IT&C.

Implementarea cu succes a proiectului va avea un impact semnificativ asupra profitabilității agenților economici implicați prin creșterea cifrei de afaceri anuale baza pe serviciile pe care le oferă în sistemul propus. Realizarea sistemului propus produce efecte economice pozitive imediate, prin diminuarea costurilor analizelor și managementului situațiilor de criză, estimarea în timp real și precisă a resurselor necesare rezolvării unor situații de criză, cât și a monitorizării ulterioare a situațiilor și problemelor generate. Rezultatele proiectului vor fi diseminate și exploatate prin activități specifice de către partenerii consorțiului.