Fazele proiectului

Număr EtapăNume EtapăDată raportare
1Analiza infrastructurii, datelor și serviciilor existente ce se doresc a fi integrate in sistemul propus31/12/2017
2Elaborare modele, algoritmi, tehnologii şi componente31/12/2018
3Interconectarea componentelor la sursele de date. Realizare prototip sistem, instalare și testare la beneficiar. Demonstrarea funcţionalităţii şi diseminarea rezultatelor31/12/2019
4Recomandări privind asigurarea sustenabilităţii şi evoluţia viitoare a sistemului31/09/2020