Viziune și obiective

În contextul creşterii numărului şi gravităţii situaţiilor de urgenţă generate de dezastre naturale, accidente industriale,  situaţii de criză umanitare sau fenomene extreme atmosferice şi spaţiale, devine tot mai importantă rezolvarea eficientă a managementului acestora, printr-o abordare integrată, care acoperă toate etapele specifice de prevenire, managementul evenimentelor de criză şi  refacerea zonelor afectate.

Principalele probleme propuse spre rezolvare se referă la: punerea la dispoziţie a unei complexe baze de date geo-spaţiale şi a instrumentelor de vizualizare, procesare şi analiză a acestora; inventarierea zonelor de risc şi a mijloacelor existente şi necesare pentru managementul dezastrelor şi crizelor majore; analiza integrată a situaţiei la nivel local, naţional şi regional; facilitarea accesului la aceste resurse informaţionale a structurilor cu atribuţii în prevenirea crizelor majore şi intervenţia la dezastre; fundamentarea politicilor şi iniţiativelor naţionale şi regionale în domeniu; integrarea şi valorificarea expertizei naţionale din domenii suport ca ştiinţele geo-spaţiale, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie, astrofizică, procesare date optice şi video, securitate şi TIC.

Pe baza obiectivelor generale (OG) şi specifice (OS) din Termenii de referinţă, proiectul şi-a propus următoarele obiective măsurabile:

 • O1. Dezvoltarea unui sistem informaţional (hardware şi software) integrat de gestionare a informaţiilor/datelor şi management al situaţiilor de urgenţă, inclusiv generarea şi gestionarea de alerte, dedicat structurilor cu atribuţii în prevenirea crizelor majore şi intervenţii la dezastre. (OG1, OG2)
 • O2. Dezvoltarea în cadrul sistemului a unor instrumente suport pentru implementarea tehnicilor FAST MAPPING, în vederea generării în timp util a hărţilor de risc, a evaluării pagubelor pentru diverse tipologii de riscuri. (OG2)
 • O3. Dezvoltarea unor instrumente de înregistrare în sistemul propus, vizualizare, prelucrare şi raportare a evenimentelor, actuale şi istorice, pentru a realiza o baza de date de referinţă. (OS1, OS6)
 • O4. Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a informaţiilor din diverse surse de date (ex.: aeriene, satelitare, spaţiale, in-situ, fotograme aeriene şi terestre, date din reţele sociale etc.), specifice diferitelor tipuri de dezastre, inclusiv digitizarea de imagini istorice. (OS2, OS3, OS6, OS7)
 • O5. Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a informaţiilor de  la sisteme europene de management al datelor satelitare, produselor şi serviciilor generate prin Copernicus (date satelitare via DHUS, Scihub, Land Monitoring Service, Emergency Management Service, Atmospheric Monitoring Service, Maritime Environment Monitoring Service, Climate Change Service, Security Service, DIAS). (OS4)
 • O6. Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a datelor de la sisteme  de prevenţie şi management al situaţiilor de urgenţă gestionate de autorităţi publice, precum şi din diverse baze de date getionate de alte organizaţii (ex.: hărţi de risc din RO-RISK, date păduri de la ICAS, date cutremure de la INFP etc.). (OS5)
 • O7. Dezvoltarea în cadrul sistemului a unor instrumente inovative de arhivare, căutare, vizualizare şi procesare a datelor satelitare, utilizând metadatele aferente, precum şi punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor finali pe baza de drepturilor de acces definite. (OS6)
 • O8. Dezvoltarea unor servicii inovative de analiză, evaluare şi monitorizare a unor situaţii de urgenţă, criză şi dezastre naturale, (exp.: inundaţii, secetă, alunecări de teren, cutremure, securitate, evenimente spaţiale, căutare şi salvare, fenomene meteo extreme etc.), ale căror produse finite vor fi livrate de către partenerii proiectului prin intermediul arhitecturii de tip DIAS a sistemului propus. (OS6)
 • O9. Dezvoltarea unor instrumente de gestionare şi integrare în sistem, a alertelor de tip „Căutare şi salvare” provenite de la constelaţia de sateliţi Galileo prin intermediul Centrelor de Control ale Misiunii. (OS9)
 • O10. Dezvoltarea unei componenete de observaţii in-situ, bazată pe sisteme aeriene fără pilot (UAS) dotate cu camere optice/video în vizibil şi termal, pentru furnizarea de informaţii în timp real din zone calamitate. (OS3)
 • O11. Dezvoltarea unei componente de guvernanţă/gestionare inteligenţă a diverselor cereri de utilizare a sistemului, a datelor şi serviciilor oferite de acesta, în general sau la apariţia unei situaţii de urgenţă, precum şi a fluxurilor de informaţii interne şi externe. (OS8)

Pentru fiecare obiectiv măsurabil este menţionată corespondenţa cu obiectivele specifice din Termenii de referinţă şi se constată acoperirea integrală a acestora. Ca nivel de realizare a acestor obiective, proiectul îşi propune demonstrarea maturităţii soluţiei prin realizarea unui prototip testat într-un mediu relevant pentru condiţiile reale de funcţionare (TRL 6).

În etapa de analiză a proiectului, vor fi selectate de comun acord cu beneficiarul, pentru fiecare tip de serviciu, un număr ieşiri relevante ale sistemului, pe baza cărora se va face validarea funcţionarii prototipului.