Soluția SPERO

Preconizăm următoarele rezultate pentru proiectul SPERO:

  1. Platforma/sistem informaţional (HW şi SW) integrat pentru observaţii satelitare, in-situ şi produsele derivate pentru managementul dezastrelor, gestionată de ROSA şi accesibilă organizaţiilor legal mandatate;
  2. „Mirroring” date satelitare Copernicus şi posibilităţi de căutare şi accesare avansate, organizaţiile de tip CDI beneficiind  de sprijin direct privind asigurarea şi uşurinţa accesului la date satelitare;
  3. Instrument de înregistrare în sistemul propus, vizualizare, prelucrare şi raportare a evenimentelor/dezastrelor, actuale şi istorice, pentru a forma o baza de date de referinţă a situaţiilor de criză/dezastre;
  4. Servicii inovative de analiză, evaluare şi monitorizare a unor situaţii de urgenţă/dezastre naturale (ex: inundaţii, seceta, alunecări de teren, cutremure, securitate, evenimente spaţiale, căutare şi salvare, fenomene meteo extreme etc.), livrate de către partenerii proiectului prin intermediul arhitecturii de tip DIAS a sistemului propus;
  5. Instrumente de gestionare şi integrare în sistem a alertelor de tip „Căutare şi salvare” Galileo;
  6. Componentă de observaţii în-situ, bazată pe sisteme aeriene fără pilot (UAS), dotată cu camere optice/video in vizibil şi termal, pentru furnizarea de informaţii în timp real din zone calamitate;
  7. Model de guvernanţă (coordonare, roluri, responsabilităţi) a sistemului;
  8. Recomandări privind asigurarea sustenabilităţii şi evoluţia viitoare a sistemului propus.