Rapoartele proiectului

Etapa 1 (2017)

Raportul etapei 1 a proiectului prezintă sinteze rezultatelor activităților derulate în această etapă. Activitățile a fost în număr de 13, coordonate de partenerii proiectului. Pentru fiecare etapă este menționat coordonatorul acesteia, dar realizarea ei a implicat colaborare între mai mulți parteneri din cadrul consorțiului.

1Etapa I: Analiza infrastructurii, datelor şi serviciilor existente ce se doresc a fi integrate în sistemul propus. Proiectare modele şi componenteResponsabil
1.1State-of-the-art: Investigaţia critică a stadiului actual al cercetărilor în domeniul temei proiectuluiP4 – TERRASIGNA
1.2Investigaţia critică privind infrastructura existentă la nivelul beneficiarului (ROSA)P2 – UTI
1.3Analiza / investigaţia privind interconectarea la sisteme europene de management al datelor satelitare, produselor şi serviciilor generate prin CopernicusP4 – TERRASIGNA
1.4Analiza / investigaţia privind interconectare la sisteme de prevenţie şi management al situaţiilor de urgenţă naţionaleP1 – UPB
1.5Analiza / investigaţia privind colectarea şi procesarea datelor multi-sursă (aeriene, satelitare, in-situ, etc.) specifice diferitelor tipuri de dezastreP4 – TERRASIGNA
1.6Analiza / investigaţia privind posibilităţile de interconectare şi/sau integrare cu sisteme/instrumente de tip « Search and Rescue » folosind serviciile GalileoP5 – ISS
1.7Studiul legislaţiei şi reglementărilor în domeniul proiectului şi conexeP6 – IAAR
1.8Studiu de impact privind implementarea standardelor de interoperabilitate NATO (Stanag), EU, în domeniuP2 – UTI
1.9Analiza / investigaţia cerinţelor specifice de la potenţialii beneficiari. Definire scenarii de lucruP1 – UPB
1.10Studiu privind armonizarea dezvoltării bazei de date cu directiva INSPIRE şi în contextul INISP2 – UTI
1.11Proiectarea componentelor sistemuluiP4 – TERRASIGNA
1.12Proiectarea componentelor de management al aplicaţiilor de procesare date şi a serviciilor de procesare/algoritmilor pentru use case-urile de analiză şi raportare a riscurilor de dezastre naturaleP2 – UTI
1.13Proiectarea arhitecturii componentei de management al datelor şi specificarea datelor / informaţiilor ce vor fi integrate / stocate în sistemCP – ICI
SPERO_Raport-St_Etapa-I

Etapa 2 (2018)

Raportul etapei 2 a proiectului prezintă sinteze rezultatelor activităților derulate în această etapă. Activitățile a fost în număr de 13, coordonate de partenerii proiectului. Pentru fiecare etapă este menționat coordonatorul acesteia, dar realizarea ei a implicat colaborare între mai mulți parteneri din cadrul consorțiului.

2Etapa II: Elaborare modele, algoritmi, tehnologii şi componenteResponsabil
2.1Proiectarea arhitecturii componentei pentru managementul infrastructurii TIC (hard, soft, interoperabilitate) şi specificarea resurselor (cele achiziţionate  pentru platforma integrată şi cele puse la dispoziţie de parteneri) necesareP2 – UTI
2.2Proiectare componente pentru sistemul de observații bazat pe UAV-uriP3 – ACTTM
2.3Realizarea componentei de colectare și gestionare a datelor satelitare P4 – TERRASIGNA
2.4Realizarea componentei de colectare și gestionare a datelor deținute de autorități publice și INCD-uriCP – ICI
2.5Elaborarea/implementarea algoritmilor și lanțurilor de procesare aferente serviciilor de procesare și analiză a datelor satelitare: analiză și definireP1 – UPB
2.6Realizarea componentei de colectare și gestionare a informațiilor de tip « Search and Rescue » folosind GalileoP5 – ISS
2.7Achiziționare echipamente parteneriCP – ICI
2.8Instalarea/configurarea sistemului de conectare la date satelitare Copernicus (DHUS) – validare în platformele partenerilorP4 – TERRASIGNA
2.9Strategia de exploatare a rezultatelorP6 – IAAR
2.10Realizarea platformei web pentru interfaţa utilizator de acces la datele şi serviciile oferite – validare în platformele partenerilorP2 – UTI
2.11Specificarea  și analiza alte surse de date specializate ce pot fi preluate în platformă – varianta inițialăP1 – UPB
2.12Analiză şi documentare scenarii de lucru – data-flow, prioritate rulare taskuri/joburi, proiectare şi implementare layere de control şi securitate – varianta inițialăP1 – UPB
2.13Interconectarea la sursele de date de tip « Search and Rescue » – varianta inițialăP5 – ISS
SPERO_RST_Etapa-II

Etapa 3 (2019)

Raportul etapei 3 a proiectului prezintă sinteze rezultatelor activităților derulate în această etapă. Activitățile a fost în număr de 24, coordonate de partenerii proiectului. Pentru fiecare etapă este menționat coordonatorul acesteia, dar realizarea ei a implicat colaborare între mai mulți parteneri din cadrul consorțiului.

3Etapa III. Interconectarea componentelor la sursele de date. Realizare prototip sistem, instalare și testare la beneficiar.  Demonstrarea funcţionalităţii şi diseminarea rezultatelorResponsabil
3.1Interconectarea la sursele de date satelitareP4 – TERRASIGNA
3.2Interconectarea la sursele de informaţii naţionale privind dezastre şi situaţii de urgenţăCP – ICI
3.3Interconectarea la sursele de date in-situ P2 – UTI
3.4Interconectarea la sursele de date de tip « Search and Rescue » – varianta finalăP5 – ISS
3.5Dezvoltare conector pentru preluare date din alte surse, conform cu principiile stabilite în platforma de interoperabilitateP2 – UTI
3.6Analiză şi documentare scenarii de lucru – data-flow, prioritate rulare taskuri/joburi, proiectare şi implementare layere de control şi securitate – varianta finalăP4 – TERRASIGNA
3.7Dezvoltare modul de prezentare date/alerte către instituţii implicate în managementul situaţiilor de crizăP2 – UTI
3.8Integrarea componentelor sistemului într-un prototip funcționalP1 – UPB
3.9Configurarea aplicațiilor softwareP7 – ATM
3.10Instalarea platformei web pentru interfața utilizator de acces la datele și serviciile oferiteCP – ICI
3.11Diseminare și participare la manifestări tehnico-științificeCP – ICI
3.12Realizarea componentei de tip cloud pentru stocare date și procesare serviciiP4 – TERRASIGNA
3.13Realizarea platformei web pentru interfaţa utilizator de acces la datele şi serviciile oferite – operaționalizare în platforma integratăP4 – TERRASIGNA
3.14Realizarea componentei de management a utilizării sistemului (useri, resurse, conexiuni, intrări, ieșiri, etc.)P4 – TERRASIGNA
3.15Realizarea bazelor de date de stocare a datelor interne și externe sistemului P4 – TERRASIGNA
3.16Realizarea componentei de colectare și gestionare a observațiilor in-situ (UAV) P3 – ACTTM
3.17Realizarea bazelor de date prin digitizare a informaţiilor imagine în format analogic (fotograme aeriene şi terestre) înregistrate în arealele calamitate în cazul unor dezastre majoreP2 – UTI
3.18Realizarea componentei de colectare și gestionare a datelor multi-sursă CP – ICI
3.19Dezvoltare și implementare modul de tip “Data-Fusion”P1 – UPB
3.20Specificarea  și analiza alte surse de date specializate ce pot fi preluate în platformă – varianta finalăP4 – TERRASIGNA
3.21Elaborarea/implementarea algoritmilor și lanțurilor de procesare aferente serviciilor de procesare și analiză a datelor satelitare: implementare, integrare și evaluareP4 – TERRASIGNA
3.22Achiziționarea componentelor hard și soft ale infrastructurii platformei integrateCP – ICI
3.23Instalarea și configurarea echipamentelor achiziționate P2 – UTI
3.24Instalarea/configurarea sistemului de conectare la date satelitare Copernicus (DHUS) – operaționalizare în platforma integratăP4 – TERRASIGNA
SPERO_Raport_Final_Etapa-III