Servicii

Nr.Serviciile definite în propunerea de proiectResponsabil
1Serviciul pentru secetă: va permite vizualizarea anumitor indici de secetă, animații privind evoluția acestora în timp, hărți de probabilitate multi-anuală a fenomenului secetă.P4 – TERRASIGNA
2Serviciul pentru inundații: va permite vizualizarea de hărți de situație, extinderea maximă a inundațiilor, analiza impactului evenimentului.P4 – TERRASIGNA
3Serviciul pentru alunecări de teren: va permite vizualizarea de hărți georeferențiate de deformare a terenului.P4 – TERRASIGNA
4Serviciul pentru cutremure (timp real și post criză): va permite vizualizarea în timp real a alertelor de cutremur prin integrarea cu serviciul furnizat de INCD-FP și vizualizarea de hărți de referință și de situație, hărți de deformații.P4 – TERRASIGNA
5Serviciul pentru fenomene meteo extreme: vizualizarea în timp real a alertelor meteo extreme preluate de la autoritatea națională sau de la meteoalram.eu (The Network of European Meteorological Services – EUMETNET).P2 – UTI
6Serviciul pentru observații in-situ (UAS): va realiza prototipul unei componente de observații in-situ, bazată pe sisteme aeriene fără pilot (UAS), dotat cu o cameră optic/video (vizibil, termal), care va simula intervenția/evaluarea pagubelor la un dezastru de tipul inundație; un modul pentru cartografierea și generarea de modele 3D, tehnici și algoritmi inovativi pentru procesarea automată a datelor video în funcție de modul de operare a platformelor UAV și a managementului infrastructurii suport.P3 – ACTTM
7Serviciul de vreme spatială: buletinele nowcasting vor cuprinde informații asupra activității solare fotosferice, cromosferice și coronale, caracteristicilor vântului solar la nivelul orbitei terestre și estimarea creșterii activității geomagnetice cu implicațiile asupra vieții și activității pe Pământ conform unei scale internaționale definita.P6 – IAAR
8Serviciul de supraveghere spațială: o rețea de camere all-sky va fi instalată în partea de NW a Romaniei și va permite detectarea intrării în atmosferă a meteoroizilor și/sau a resturilor de sateliți și trepte purtătoare în vederea reconstruirii orbitelor pre-atmosferice ale acestora.P6 – IAAR
9Seviciul de ”Căutare și salvare” – Galileo: interfațarea sistemului cu centrele autorizate pentru utilizarea serviciului Galileo SAR. Testarea privind diverse situații SAR se va realiza pentru a evalua detecția semnalului de la un echipament de tipul balizelor de semnalizare (distress beacons) dar și a preciziei de localizare.P5 – ISS
10Serviciul de securitate: analiza și planificare pentru coordonarea interventiilor umanitare la sol și aeropurtate în situatii de criza majora, servicii de cartografiere zonala și evaluare a arealelor afectare de diverse dezastre.P7 – ATM