Rezultatele proiectului

Etapa 1 (2017)

 • Rapoarte științifice și tehnice elaborate în cadrul celor 13 activități, care constituie o bază de cunoașere a proiectului, la dispoziția echipei de realizare, pe parcursul etapelor de proiectare și dezvoltare;
 • Dezvoltarea realțiilor de colaborare la nivelul consorțiului, beneficiind în acest sens de regimul intens de lucru impus de îndeplinirea planului ds realizare al etapei;
 • Exersarea principalelor proceduri de derulare a colaborării și de validare a rezultatelor, convenite prin acordul de parteneriat;
 • Acordarea priorității necesare dialogului și consultării cu reprezentanții beneficiarului proiectului, corespunzător prevederilor protocolului de lucru convenit la demararea proiectului.
Arhitectura sistemului SPERO

Etapa 2 (2018)

 • Prezentarea generală a arhitecturii sistemului SPERO;
 • Platforma integrată SPERO – infrastructura IT;
 • Arhitectura portalului pentru utilizatori și a serviciilor de procesare pentru scenariile de lucru;
 • Documentaţie tehnică privind sistemele UAS;
 • Documentaţie tehnică de execuţie pentru sistemul UAS ce va permite culegerea datelor din zonele de criză, sistem ce va fi realizat la sfârșitul etapei, format din: platformă aeriană ce va culege datele din zonele de criză; staţie de sol ce va permite controlul platformei aeriene și stocarea și prelucrarea datelor culese de platforma aeriană;
 • Identificarea datele spatiale necesare a fi integrate în serviciile standardizate OGC precum și medatadele și datele de tip atribut ce le insotesc;
 • Proceduri de ingestie a datelor, efectuandu-se deja o serie de rulari ale procedurilor de ingestie a datelor;
 • Realizare a componentei de colectare și gestionare a datelor satelitare a fost definita intai o metodologie de lucru pe baza careia s-a trecut la definirea și implementarea diverselor instrumente software;
 • Crearea unei baze de date spațiale;
 • Sistemul de gestiune a datelor și metadatelor;
 • Depozitul de date spațiale și serviciul de tip server de catalog și registru, utilizat pentru descoperirea, navigarea și interogarea metadatelor seturilor de date spațiale, precum și pentru identificarea și interogarea serviciilor spațiale și a altor resurse;
 • Organizarea Mesei Rotunde SPERO cu potențiali beneficiari de servicii și furnizori de date;
 • Lista solutiilor (algoritmi, metode, instrumente, tehnologii) ce vor fi integrate în platforma; 
 • Descrierea solutiilor și procedurii de aplicare în cadrul scenariilor de lucru;
 • Instrumente suport pentru implementarea tehnicilor FAST MAPPING;
 • Serviciul de monitorizare a fișierelor de tip alertă provenite de la MCC, interpretarea acestora, extragerea informațiilor din cadrul acestor fișiere și afișarea lor sub o formă intuitivă utilizatorului final;
 • Principiul de funcționare, fluxul de date necesar, dezvoltarea aplicației de monitorizare a alertelor MCC, instrumentele pe care aceasta le pune la dispoziția utilizatorului, restricțiile și sursele de date pe care aceasta le acceptă la intrare.
Fluxul de procesare al unui serviciu.
Sistemul de mirroring DHuS.

Etapa 3 (2019)

 • Portalul SPERO: Realizarea platformei web pentru interfața utilizator de acces la datele și serviciile oferite;
 • Lanțurile de procesare: Analiză și documentare scenarii de lucru – fluxuri de date, prioritate rulare taskuri/joburi, proiectare și implementare nivele de control și securitate;
 • Componenta de Mirroring ESA cu generarea de statistici de utilizare.
 • Achiziția publică a platformei hardware a proiectului SPERO.
Arhitectura platformei hardware a proiectului SPERO.
Echipamentele achiziționate.
Interfața de prezentare a portalului SPERO.